nghethuatcuocsongdep.com

HY VỌNG VÀ KỲ VỌNG Ngày 29 4 2016 tại TP HCM diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với

HY VỌNG VÀ KỲ VỌNG!
Ngày 29-4-2016 tại TP.HCM, diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp trong cả nước.
Tại đây Thủ tướng khẳng định sẽ “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế’; cam kết CP sẽ thực hiện theo đúng Hiến pháp với tinh thần đối mới, sẽ bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
Ông bà mình nói: “Lời của quan có gan có thép”. Hy vọng và kỳ vọng…
29/12/2018
1 bình luận:
Công Phúc Võ
29-12-2018, 02:13:35
Ông bà mình nói ri nè: "Miệng nhà quan có gang có thép/Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm". Đã dẫn thì dẫn cho hết chớ? Ka ka

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *